PAZARLAMA YÖNETIMI EĞITIMI

·         Pazarlamanın Tanımı ve Pazarlama Eylemleri

·         Pazarlama Kavramı Anlayışındaki Gelişmeler

·         Pazarlama Çeşitleri

·         Pazarlamayı Etkileyen İşletme İçi ve İşletme Dışı Faktörler

·         Pazarlama Planı

·         Pazar Fırsatlarının Analizi

·         Hedef Pazarların Seçimi

·         Pazarlama Karmasının Oluşturulması

·         Pazar Araştırmaları Kapsam ve Aşamaları

·         Uluslararası Pazarlar

·         Örgütsel Pazarlar

·         Tüketici Davranışları

·         Ürün Yönetimi

·         Marka Yönetimi

·         Dağıtım Kanalı Stratejileri

·         Fiyatlandırma Stratejileri

·         Reklam

·         Halkla İlişkiler

·         Satış Promosyonu

·         Kişisel Satış

·         Internet ve Pazarlama

·         Müşteri Odaklı Kültür ve CRM

·         Pazarlama Bölümünün Örgütlenmesi

·         Pazarlama Kontrol Yönetimi

·         Özet ve DeğerlendirmeÜye Olduğumuz Kurumlar:
Anasayfa Biz Kimiz? Eğitimler Görsel Medya Makaleler Paydaşlarımız İletişim